Skaffa en egen gratis hemsida   

Ladda om sidan/Synkronisera inloggning
Besök en slumpmässig hemsida på Zoomin


Mellan kl 22.00 och 06.00 måste särskild hänsyn tas till omkringliggande fastigheter


ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Lokalen får endast hyras av person som är över 18 år
2. Det finns stolar och bord till ca 40 personer men Max 50 personer får vistas i lokalen samtidigt
3. I lokalen råder totalt rökförbud
4. Pälsdjur får inte vistas i lokalen
5. Nödutgången ska vara upplåst vid vistelse i lokalen
6. Övernattning får ej ske i lokalen
7. Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen och att kringboende inte störs av aktiviteter i lokalen
8. Hyrestagaren ansvarar för eventuell skadegörelse.
Uppkommen skada ska ersättas till fullo.
9. Nyckel till lokalen hämtas och lämnas enl överenskommelse med uthyraren
Glöm inte legitimation
Hyrestagaren ersätter byte av lås om nyckeln förloras under hyrestiden
10. Hyrestagaren är skyldig att ta del av gällande brandföreskrifter.
11. Hyrestagaren är skyldig att återställa lokalen i samma skick som när hen kom innan nycklarna återlämnas.
12. I städning ingår följande:

13. Uthyraren har rätt att behålla erlagd deposition om ovanstående inte fullföljs.

Rör inte tavlorna!!!! 

OBS! Använd inte kräppapper som duk eller dekoration då det lätt blir fläckar på borden när pappret blir blött. Fläckarna är mycket svåra att få bort.


!!! PLACERA INTE MARSHALLER PÅ PLATTORNA INTILL HUSET!!! 


 

.